Tuesday, December 27, 2011

JURUTERA ELEKTRIK KOMPETEN TERENGGANU

Alhamdulillah...saya diberi peluang (oleh pemunya pepasangan yang prihatin) untuk membuat pemeriksaan di tempat mereka.

Kebanyakan pepasangan yang saya lawati mempunyai ketidakpatuhan kepada kehendak-kehendak Akta dan Peraturan Elektrik yang (lebih kurang) sama.


Cuba perhatikan gambar berikut;

Ini adalah sebahagian pemandangan di dalam Bilik Suis Utama yang saya temui.Disamping melaporkan di dalam Borang I, adalah menjadi tanggungjawab kami untuk memastikan kecacatan ini diperbetulkan dengan kadar segera.Berikut adalah PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK 1994 yang berkaitan:-

Peraturan 37 – Ruang bagi papan suis atau kelengkapan

37. Mana- mana bahagian sesuatu pepasangan yang papan suis atau kelengkapan dipasang di dalam mana-mana premis;

(a) hendaklah cukup terang, dialih udara dan sentiasa kering.
(b) hendaklah bebas daripada halangan bagi membolehkan papan suis atau kelengkapan itu
dikendalikan dengan selamat.
(c) hendaklah cukup dimensinya bagi mengadakan ruang yang cukup bagi pengendalian
atau penyenggaraan dengan selamat.
(d) tidak boleh digunakan bagi apa-apa jenis penstoran.


No comments: